WriteReader

WriteReader (app.writereader.com) er en webapp/læringsverktøy, som gir barna mulighet til å produsere egne digitale bøker med tekst, bilder og lyd. WriteReader er utviklet i henhold til metodene “lekeskriving”, “skrive seg til lesing” og «oppdagende skriving». Med dette læringsverktøyet kan barna legge inn bilder og skrive inn en tilhørende tekst på sitt aktuelle skriftspråknivå. Barna får auditiv tilbakemelding ved at de hører bokstavlyden mens de taster. Den voksne/læreren kan så oversette barnets skriveforsøk til “voksenskriving”, som barnet igjen kan speile sin egen skriving i og lære av. Tjenesten er hovedsakelig tenkt brukt for følgende institusjoner: Barnehager og barneskoler.

Tjenestetilbyder:
WriteReader ApS
Mer informasjon:
https://www.writereader.com
TjenesteID:
2165917