Datadeling

Enkel og sikker utveksling av data 

Med nye Feide får utdannings- og forskningsinstitusjonene en plattform som gjør datadeling enkelt og sikkert, og tjenesteleverandørene får fleksibel og forutsigbar tilgang til nødvendige data. 

Tilgang til data håndteres på en kontrollert måte. I en tid hvor flyt av data øker i raskt tempo, gir nye Feide institusjonene bedre oversikt og kontroll på hvor personopplysninger og annen informasjon spres. 

Tjenesteleverandører kan også tilgjengeliggjøre sine data for gjenbruk i andre tjenester. Dette hindrer innlåsing av data og bidrar til å øke sektorens digitale fleksibilitet. 

Trygg og enkel deling av data forenkler hverdagen for de ansatte, gjør at leverandører kan ta i bruk tilgjengelig informasjon og gir brukerne bedre og mer tilpassede tjenester.