Zoom ved LDH

Zoom

Tjenestetilbyder:
Lovisenberg diakonale høgskole
Mer informasjon:
https://zoom.us
TjenesteID:
2160975

Helt eller delvis gratis