Tempolex Bedre Læring

Tilgang til øvingsprogrammer for mengdetrening av ferdigheter i lesing på norsk, lesing på engelsk og i matematikk.

Tjenestetilbyder:
Tempolex AS
Mer informasjon:
https://www.tempolex.no/produkter
Bestillingsinformasjon:
https://www.tempolex.no/priser/bestilling-skoler
TjenesteID:
2159998
Lisens:
Krever lisens