Planleggingsverktøy i opplæring på udir.no

Planleggingsverktøyet gir lærere og ansatte i skoler, og instruktører i bedrifter mulighet til å planlegge opplæring ved å knytte sitt eget innhold til de ulike delene av læreplanen. Verktøyet er en støtte til bruk av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.