Sluttbruker

Sluttbrukere Har du problemer med brukernavn eller passord? Eller har du spørsmål om Feide og personvern?

Vertsorganisasjoner er universiteter, høgskoler og skoleeiere i grunnopplæringen som gir sine brukere et Feide-navn. Her finner du informasjon om hvordan din organisasjon kan bli en vertsorganisasjon i Feide, hvilke tjenester som er tilgjengelige gjennom Feide, samt vår prisoversikt for vertsorganisasjoner.

Tjenesteleverandører er alle som leverer en tjeneste med Feide-pålogging. Hvordan din tjeneste kan få Feide-pålogging? Gå hit for å få mer informasjon om hvordan du integrerer din tjeneste med Feide. Du finner også vår prisliste for tjenesteleverandører her.

  Nøkkelhull

Innsyn er for deg som har Feide-navn. Her kan du se hvilke personopplysninger din vertsorganisasjon har lagret om deg, hvilke Feide-tjenester du har tilgang til, samt hvilke av disse tjenestene du har gitt samtykke til at skal motta dine personopplysninger.

Nøkkelhull

Gå inn i kundeportalen og åpne opp for nye Feide-tjenester for din organisasjon. Her kan du også registrere nye tjenester med Feide-pålogging. NB! Kundeportalen er kun for de berettigede ved hver vertsorganisasjon.

Feide i kortversjon

Feide på fire minutter
Veiledningsfilm fra Senter for IKT i utdanningen (tidligere UNINETT ABC) om innføring av Feide i grunnskolen. 

Innlogging i Feide
Video som demonstrerer hvordan innlogging i Feide fungerer.

Aktuelle nyheter

04.09.2015
Feide publiserer nå nye krav (formkrav) når det gjelder hvilke attributter som er obliga...
14.10.2015
 Øyer er foreløpig siste skudd på Feide-stammen. Øyer i  G...
07.09.2015
Mange institusjoner i UH-sektoren er inne i fusjonsprosesser. I en overgangsperiode vil det væ...
22.06.2015
1. juni 2015 vedtok Feides samarbeidsråd å innføre sterk autentisering på n...