Nyheter

Sluttrapport Feide på G Suite

Senter for IKT i utdanningen har i samarbeid med UNINETT og Narvik kommune utarbeidet en rapport for Feide på G Suite. Hele rapporten finnes på Senter for IKT i utdanningen sine nettsider.

Nyeste gren på Feide-stammen: Moskenes kommune

Moskenes kommune består av den sørligste del av Moskenesøya ytterst i Lofoten. Bare Værøy og Røst ligger lenger ut.   Fiske er og har alltid vært hovednæringsveien, og Moskenes...

Det gode liv i Sokndal

I dag vil vil ønske velkommen til Sokndal kommune som ny vertsorganisasjon i Feide.    Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland og grenser mot Vest-Agder. Kommunen grenser i...