Nyheter

Feidepålogging mot Office 365

Feide-pålogging til Microsoft Office 365 realiseres av de fleste ved at det lokalt settes opp en ADFS-infrastruktur (Active Directory Federation Services), en kobling mellom lokal AD og Office...

Feide får ny innloggingsside

Onsdag 17. januar ca klokken 13.00 får Feide ny innloggingsside. Arbeidsflyten ved innlogging er den samme som før, men utseende endres. Den nye innloggingssiden har universell utforming, og er i...

Kongshaug Musikkgymnas - Tro, Trygghet, Omsorg, Raushet, Vekst

I dag vil vi ønske velkommen til Kongshaug Musikgymnas som ny vertsorganisasjon i Feide.   Kongshaug Musikkgymnas er en kristen videregående internatskole.  Skolen tilbyr et treårig...