Sykkeldyktig.no

Websiden er en opplæringsportal for alt som har med sykkelopplæring. Sykkeldyktig har et digitalt læreverk som krever innlogging for lærer og elever. Målgruppen er lærere, elever og foresatte. Innholdet er gratis. Sykkeldyktig er laget av Trygg Trafikk i samarbeid med Syklistenes landsforening, Norges Cycleforbund og NAF

Tjenestetilbyder:
Trygg Trafikk
Mer informasjon:
http://www.sykkeldyktig.no
TjenesteID:
2160902
Lisens:
Gratis