AkademiX

AkademiX er en skybasert elæringsplatform for videobaserte nettkurs, basert på Open edX.

Tjenestetilbyder:
Høgskulen på Vestlandet
Mer informasjon:
https://beta.akademix.no/about
TjenesteID:
2125364

Helt eller delvis gratis