Sikresiden

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir brukervennlig opplæring og hjelp om hva man skal gjøre i en krisesituasjon og hva man kan gjøre forebyggende. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk.

Tjenestetilbyder:
OsloMet – storbyuniversitetet
Mer informasjon:
https://sikresiden.no/omsikresiden
TjenesteID:
2156244

Helt eller delvis gratis