Bolk

Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av pensum, fra klarering til digital levering av innhold. Alle universiteter og høgskoler er gjennom Kopinor-avtalen brukere av Bolk. Ifølge avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert. I tillegg leverer Bolk ferdige digitale kompendier med klarert innhold. Bolk lar deg søke, sette sammen og bestille innholdet gjennom én løsning og gir løpende oversikt og kontroll over produksjonen. Trenger du større bokutdrag enn det Kopinor-avtalen åpner for, kan du også klarere disse rettighetene gjennom Bolk.

Tjenestetilbyder:
Kopinor
Mer informasjon:
https://bolk.no
TjenesteID:
1806234