Laerdal RQI

En plattform som Laerdal kan tjene forskjellige helsetreningskurs på. Vi vil kun tilby RQI-kurs. RQI-kurs gir opplæring i HLR for sykepleiere.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/93CsAWjPJKo?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
Laerdal Medical AS
Mer informasjon:
https://www.laerdal.com/no/
Bestillingsinformasjon:
https://www.laerdal.com/no/
TjenesteID:
2160772