Elektroniske lærebøker fra Elforlaget

Webtjeneste for elektroniske lærebøker. Bøkene er beriket og tilpasset flere nivåer.

Tjenestetilbyder:
Installatørenes Service- og Opplysningskontor
Mer informasjon:
http://www.elforlaget.no/
Bestillingsinformasjon:
http://butikken.nelfo.no/visProduktkategori.asp?productCatId=21&productCatId2=61
TjenesteID:
1858245