Manabua

Digital læringsressurs som gir elevene like muligheter. Lettvint læring med Manabua gir alle elever like muligheter til å kunne nå målene i læreplanen. Det kan være vanskelig å forstå fagbegreper. Det kan skyldes lære- eller språkvansker, eller bare at fagstoffet er vanskelig å forstå. Manabua setter fart på elevenes fagopplæring ved å forklare sentrale begreper og nøkkelord på en begripelig måte, og på flere språk - også perfekt for inkluderende forberedelser. Tilpasset LK20 på 5.-10. trinn.

Tjenestetilbyder:
ILT NORGE AS
Mer informasjon:
https://www.ilteducation.no/tools/manabua/
TjenesteID:
2168155