Manabua

Manabua er en flerspråklig læringsressurs som gir alle elever muligheten å skinne! Det digitale verktøyet forklarer de sentrale begrepa og nøkkelordene til skolespråket på en måte som gjør dem lettere å forstå. Med Manabua får skolen et verktøy som gir alle elever, uavhengig av forskjell i bakgrunn og skolesituasjon, mer like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen.

Tjenestetilbyder:
ILT NORGE AS
Mer informasjon:
https://www.ilteducation.no/tools/manabua/
TjenesteID:
2168155