boost.ai

Boost.ai er et norsketablert selskap som leverer en «Software as a Service» plattform for utvikling av virtuelle assistenter (utviklet med kunstig intelligens).

Tjenestetilbyder:
Høgskulen på Vestlandet
Mer informasjon:
https://adminpanel-hvl.boost.ai/auth/login
TjenesteID:
2164144