Feide Sentry

sentry.feide.no er en installasjon av Sentry som brukes til å overvåke feil i Feide

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://sentry.feide.no/
TjenesteID:
2161041

Helt eller delvis gratis