LAB - Learnaboutbeauty

INTRODUKSJON til LAB (Learn About Beauty) Velkommen til læreressursen LAB for Pivot Point Fundamentals. Dette opplegget er designet for å hjelpe veileder til å tilpasse og opprettholde god kvalitet på̊ undervisnings- og læringsopplevelsen slik at studenten opplever et optimalt læringsresultat. Pivot Point Fundamentals tilbyr en dynamisk kombinasjon av strategier som beviselig gjør at studenten forstår hvordan de skal bygge profesjonelle ferdigheter, og skape resultater som vil opprettholdes lenge etter at de har tatt eksamen. Det er to grunnleggende deler av undervisningsopplegget som gjør dette programmet unikt, og som gjør eleven/lærlingen bedre forberedt til svenneprøven og arbeidslivet. Det er: • Opplegget er tilpasset til studenten • Fokuset er mot salong og arbeidsliv Studentens evne til å utvikle seg gjennom disse læring erfaringene gir dem en forståelse for forholdet mellom å lykkes, hardt arbeid og personlig initiativ. Veileder endrer rolle fra å være den som lærer bort til å bli en veileder og mentor som gir gode tilbakemeldinger og konstruktive forslag. Undervisningsopplegget er å involvere studenten i meningsfull læring og hjelpe veileder til å bli kjent med opplegget i Pivot Point Fundamentals. Undervisningsopplegget kan lett integreres i det eksisterende pensum og tilpasses læreplanene. Både nye og mer erfarne veiledere kan bruke denne ressursen i Pivot Point Fundamentals og gjøre innholdet mer relevant for den enkelte student. Hensikten med lærerressursene i Pivot Point Fundamentals er å gi støtte til å endre måten veileder underviser på̊ , og måten studentene lærer på̊ . Pivot Point Fundamentals er et komplett integrert opplæringssystem som er kompatibelt med både stasjonær pc, nettbrett og smarttelefoner. Det er mange fordeler med elektronisk tilgang til alle programmene i Pivot Point Fundamentals. Inkludert tilgang til hvordan man kan lære, forbindelser i læring, kommunikasjon, «vis hva du vet», «vis hva du kan», utfordringer, videoer, Power Points, undervisningsplaner, prøveeksamen, kunnskapsbygger, online tester og mange andre læringsressurser. Teori materialet er designet slik at studenten kan bruke det til å forberede seg til og gjennomføre en skriftlig og praktisk eksamen, og lettere få muligheten til ansettelse i salong. Kursmaterialet i Pivot Point Fundamentals er skrevet på en lettforståelig måte og i et student fokusert format. Noe som gir kunnskap som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Du får her tilgang til ulike emner innenfor frisør, barber eller Esthetics med ferdige oppbygde kurs med teori leksjoner og praktiske workshop leksjoner. Kursmaterialet i Pivot Point Fundamentals er tilgjengelig både som bøker i papir versjon og digitale e-books som kan lastes ned. De digitale nedlastbare bøkene er tilpasset for bruk. på̊ mobiltelefon eller nettbrett. Dette gjør at læring er tilgjengelig når som helst og hvor som helst.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/b2XBr5yWbFE?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
Hårologi Of Sweden AB
Mer informasjon:
http://www.pivot-point-nordic.com/nb_NO/
Bestillingsinformasjon:
info@pivotpoint.nu
TjenesteID:
2162917