Skolon

Digital læring skal være enkelt. Derfor samler Skolon alle digitale skoleverktøy på et felles sted, med en felles innlogging. Her finner du alt fra undervisningsmaterialer, programmer, apper, hjelpemiddel og tjenester fra ulike leverandører som er passende både for lærere og elever. Det er også mulig å koble sammen skolens læringsplattform og administrasjonssystem, så dere har alt dere behøver - samlet på ett sted. Mer tid til læring, mindre tid til administrasjon. Digital læring har aldri vært enklere!

Tjenestetilbyder:
Skolon AS
Mer informasjon:
https://www.skolon.com
TjenesteID:
2159594