Compilo

Kvalitetsstyringssystem for kommunal sektor. inneholder moduler for bla. avviksrapportering, dokumentasjon og risikoanalyse.

Tjenestetilbyder:
Compilo AS
Mer informasjon:
http://compilo.no/
TjenesteID:
1753478