Compilo

Kvalitetsstyringssystem for kommunal sektor. inneholder moduler for bla. avviksrapportering, dokumentasjon og risikoanalyse.

Tjenestetilbyder:
Compilo AS
Mer informasjon:
http://compilo.no/
Bestillingsinformasjon:
http://compilo.no
TjenesteID:
1753478