Pathways

Pathways er en digital plattform for samarbeid, planlegging og dataregistrering. Primært er løsningen tiltenkt å bli brukt i forbindelse med opplæring av barn med autisme og/eller atferdsproblemer. Med Pathways kan teamet rundt barnet kommunisere effektivt og enkelt holde seg oppdatert på barnets progresjon. Løsningen gir tilgang til hundrevis av læringsprogrammer og stimuli-bilder som kan brukes til å lage et skreddersydd læringsopplegg for barnet

Tjenestetilbyder:
Sunstone AS
TjenesteID:
2185660