Humio / LogScale

Tjeneste for lagring og analyse av loggdata.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/sikkerhet#sikkerhetssatsingen
TjenesteID:
2160335