Regnskaps- og økonomi vevspørringer

Avdeling for IT tilbyr i samarbeid med Økonomiavdelingen rapporter direkte fra økonomisystemet.

Tjenestetilbyder:
UiT Norges arktiske universitet
Mer informasjon:
https://okonomi.uit.no/
TjenesteID:
1995550
Lisens:
Gratis