Sikt Kompetanseportal

Nettbaserte kurs (MOOCs) levert av norske institusjoner

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://nettkurs.unit.no/
TjenesteID:
2129890

Helt eller delvis gratis