Unit Kompetanseportal

Nettbaserte kurs (MOOCs) levert av norske institusjoner

Tjenestetilbyder:
Unit
Mer informasjon:
http://www.mooc.no/
TjenesteID:
2129890
Lisens:
Gratis