BROM

Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ (BROM) er en tjeneste som tilbyr enkel administrasjon av notifikasjonsinfrastruktur. Tjenesten er en komponent i IntArk-plattformen. Det settes opp sentralt og driftes av de som forvalter Datadelingsplattformen (UH: IntArk)

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/Intark
TjenesteID:
2167678