BrettBoka - Digitale lærebøker fra alle forlag

BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder.

Tjenestetilbyder:
Brettboka AS
Mer informasjon:
http://www.brettboka.no/
TjenesteID:
2044711

Helt eller delvis gratis