BrettBoka - Digitale lærebøker

BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder.

Tjenestetilbyder:
Brettboka AS
Mer informasjon:
https://brettboka.no/about
TjenesteID:
2044711

Helt eller delvis gratis