Lagring av elektronisk underlagsmateriale for vitenskapelig publikasjon

Lagring av elektronisk underlagsmateriale for vitenskapelig publikasjon som et tiltak for å forebygge uredelighet i forskningen

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/suf/vd/tjenester/#toc12
TjenesteID:
21700