Ordrik

Elektroniske ordbøker for norsk

Tjenestetilbyder:
Nynodata AS
Mer informasjon:
https://www.nynodata.no/ordrik
Bestillingsinformasjon:
http://dl.nynodata.no/info/skulepakke/
TjenesteID:
2117434
Lisens:
Krever lisens