Norwegian e-infrastructure for Life Sciences (NeLS) - UiO node

Norwegian e-infrastructure for Life Sciences (NeLS) vil tillate brukere knyttet til molekylær livsvitenskap å laste opp, dele, og analysere datasett ved hjelp av en enkel webportal. E-infrastrukturen vil være integrert i Galaxy rammeverket som integrerer kraftfull analyse med visualiseringsverktøy for genomiske data. NeLS vil bruke Feide autentisering slik at mange brukere kan logge inn med deres "vanlige" brukernavn og passort. Verktøyene og dataressursene som tilbys som ELIXIR ressurser vil være integrert med NeLS løsningen.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://www.bioinfo.no/elixir
TjenesteID:
1874433