Trix

Trix er en læringsplattform for å hjelpe deg til å jobbe systematisk mot å nå læringsmålene i kurset ditt. Trix fungerer som en oppgave-wiki hvor du gjennom å få tilgang til et pedagogisk utplukk av oppgaver kan følge og holde styr på din egen progresjon på veien mot oppnåelse av dine læringsmål.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://trix.ifi.uio.no/
TjenesteID:
2169062