API Manager UH-sak sandkasse

Gravitee sandkasse-miljø for UH-sak

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://sikt.no/uh-sak
TjenesteID:
2186599