Elevkanalen / TV 2 Skole

Nyheter og fag for grunnskole, videregående skole, voksenopplæringen, høyskoler og universitet. Gir også tilgang til Elevforlaget, et verktøy som lar elever lage og gi ut sin egen bok. Tjenesten krever egen avtale med leverandør.

Tjenestetilbyder:
TV 2 Skole AS
Mer informasjon:
https://www.elevkanalen.no/sider/om-elevkanalen
TjenesteID:
99048