WebID

Tjeneste for utstedelse av SAML2-ID'er for personer som ikke har noen organisasjonstilhørighet. Tjenesten vil også tilby mulighet for definisjon og administrasjon av tilgangsgrupper.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/webid/
TjenesteID:
96252