Cristin

Cristin er et system for dokumentasjon av forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
http://www.cristin.no/
TjenesteID:
17412