Fordeler med Feide – trygg og enkel innlogging og datadeling

Feide er den nasjonale fellesløsningen for trygg innlogging og datadeling i utdanningssektoren. Under finner du en oversikt over hvilke fordeler Feide gir.

En vertsorganisasjon er en utdanningsinstitusjon som bruker Feide som innloggingsløsning på sine digitale tjenester. Eksempler på vertsorganisasjoner er kommuner, fylkeskommuner, universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Dette er fordelene med å være vertsorganisasjon i Feide:

Samme innloggingsløsning på skolens IT-systemer

Utdanningsinstitusjonen kobler seg til Feide én gang og aktiverer Feide som innloggingsløsning på tjenestene institusjonen ønsker. Her er en oversikt over alle tjenester som tilbyr Feide-innlogging.

Alternativet er å bruke tjenestenes egen innloggingsløsning og vedlikeholde egne sett med brukere i hver av dem. Etter hvert blir det mange brukere å vedlikeholde.

Med Feide kobler vertsorganisasjonen seg til Feide én gang, og når organisasjonen skal ta i bruk en ny tjeneste gjøres dette med et tasteklikk i Feides kundeportal. Tjenesten blir da tilgjengelig for brukerne med Feide-innlogging.

Fordelen med Feide er at skolen kun trenger å administrere én innloggingsløsning og ett sett med brukere. Man samler all administrasjonen av innlogging ett sted, og endringer gjøres kun én gang.

Enkelt for brukerne: ett brukernavn og passord og single sign-on

Med én innloggingsløsning på alle skolens digitale tjenester og ett sett brukere, trenger elevene og studentene kun å huske ett brukernavn og passord i stedet for flere.

Dette er enkelt og brukervennlig, og det innebærer færre supporthenvendelser for skolen i form av glemte brukernavn og passord.

I Feide er det også såkalt single sign-on. Det betyr at brukerne slipper å skrive inn brukernavn og passord på nytt for hver nye tjeneste han eller hun bruker i løpet av en dag. Har du først logget inn på en tjeneste med Feide, logges du direkte inn uten å oppgi brukernavn og passord når du går til en annen. Du kan være logget inn med Feide i åtte timer før du må logge inn på nytt.

Passord lagres bare hos skoleeieren og tjenester ser aldri passordet ditt. Blir en tjeneste kompromittert kommer ikke passordet ditt på avveie da tjenesten ikke har tilgang til det.

Og ønsker du å endre passord gjør du det på én plass.

Muligheter for sterk autentisering

I Feide er det tilrettelagt for sterk autentisering for vertsorganisasjoner som ønsker det. Sterk autentisering kombinerer to ulike autentiseringsfaktorer for å styrke sikkerheten rundt identitetsbekreftelsen. Ved å innføre to autentiseringsfaktorer i stedet for én blir det vanskeligere for uvedkommende å logge inn.

Feide tilbyr tofaktorautentisering i form av engangspassord på SMS, kode via godkjenner-applikasjon og ID-porten.

Vertsorganisasjonen har mulighet for å aktivere sterk autentisering på utvalgte tjenester og utvalgte brukergrupper.

Her finner du mer informasjon om sterk autentisering.

Personopplysninger lagres lokalt hos vertsorganisasjonen

En viktig egenskap ved Feide er at personopplysninger lagres lokalt hos vertsorganisasjonen, og det er organisasjonen selv som holder orden på persondata om egne brukere. På denne måten har vertsorganisasjonen kontroll på personopplysninger om egne brukere, samtidig som det er enkelt å holde data oppdaterte og korrekte.

Bedre brukertilpasning av tjenestene

Ettersom store deler av utdannings-Norge bruker en identitetsforvaltning basert på Feide, har Feide tilgang til strukturert informasjon om organisasjonene, skolene og personene i utdanningssektoren som andre innloggingsløsninger ikke har. Denne informasjonen gjør at tjenestene i større grad kan tilpasse seg brukeren.

Feide har for eksempel informasjon om hvilken rolle brukeren har, hvilken klasse hun tilhører og hvilke fag hun tar dette semesteret. For eksempel vil du som en elev i en læringsressurs bli presentert for innhold som er tilpasset hvor du er i utdanningsløpet og hvilke fag du tar akkurat nå.

Som lærer får du med Feide oversikt over elevene og undervisningsgruppene dine. Du får også oversikt over fagene du underviser i, og disse kan knyttes opp mot læreplanen. Du kan tildele enkeltelever oppgaver fra læreverket og følge fremdriften deres.

Muligheter for innlogging med ID-porten for personer uten Feide-brukere

I noen sammenhenger er det behov for at personer som ikke er tilknyttet norsk utdanningssektor, og som dermed ikke har rett på Feide-bruker, skal kunne logge inn på en utdanningstjeneste. Dette kan for eksempel være foreldre eller foresatte som bruker skolens digitale meldebok-tjeneste for å kommunisere med barnets lærer, eller alumni-personer.

Feide er integrert med ID-porten slik at den elektroniske IDen fra ID-porten kan brukes til å logge inn på en tjeneste som i utgangspunktet krever en Feide-bruker.

Tjenesteleverandøren belastes de løpende kostnadene Feide blir viderefakturert av Digitaliseringsdirektoratet for innlogginger som gjøres via ID-porten.

For å kunne benytte ID-porten må følgende betingelse være oppfylt:

  • Tjenesten må være registrert av en organisasjon (og ikke en privat-person).
  • Kun virksomheter innenfor offentlig sektor eller virksomheter som opererer på vegne av offentlig sektor kan bruke ID-porten. Les ID-portens bruksvilkår for mer info.

Ønsker din virksomhet å benytte ID-porten for personer uten Feide-brukere? Registrert administrator må først sende en e-post til kontakt@sikt.no. Merk e-posten med "Bruk av ID-porten for personer uten Feide-brukere".

Mindre administrasjon for lærerne

For en lærer vil Feide bety mindre tid brukt på administrasjon av brukere i digitale tjenester. Siden Feide har informasjon om hvilken rolle brukeren har og hvilken undervisningsgruppe han eller hun tilhører, kan tjenesten automatisk plassere brukerne i for eksempel riktig rom i læringsplattformen, automatisk tildele læremiddellisenser til undervisningsgrupper og så videre. Læreren slipper å manuelt legge inn og administrere brukere i ulike digitale tjenester.

Enkel administrasjon av organisasjonens innloggingsløsning

I kundeportalen administrerer utdanningsinstitusjonen Feide-innlogging på sine tjenester. I kundeportalen kan man for eksempel:

  • Få oversikt over hvilke tjenester skolene benytter Feide-innlogging på
  • Aktivere Feide-innlogging på nye tjenester
  • Søke opp sporingsnummer i forbindelse med førstelinjesupport for egne brukere
  • Bestille sterk autentisering
  • Se statistikk over innlogginger på skole- og tjenestenivå
  • Legge inn driftsmeldinger som vises på innloggingssiden for dine brukere

Priser for Feide

Priser for vertsorganisasjoner i Feide finner du her