Lesetreet

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene og rettskriving. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 temaer. Ordene følges av bilde og tale.

Tjenestetilbyder:
GENELY AS
Mer informasjon:
http://www.genely.no
TjenesteID:
2160670