GPT UiO

Styrer tilgang til å logge inn på gpt.uio.no

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.uio.no/tjenester/it/gpt/
TjenesteID:
2190272