Utvekslingsrapporter

Hensikten med tjenesten er å tilgjengeliggjøre verdifulle erfaringer fra utvekslingsstudenter, og muliggjøre digitale innsendinger av rapporter etter utenlandsopphold.

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet
TjenesteID:
2112062
Lisens:
Gratis