EZProxy for KHiO

Off-campus tilgang til KHiO bibliotekets databaser og fulltekst ressurser. bibliotek@khio.no

Tjenestetilbyder:
Kunsthøgskolen i Oslo
Mer informasjon:
http://www.oclc.org/
TjenesteID:
2124816

Helt eller delvis gratis