Ovttas

Tjenesten gir oversikt over samiske læremidler. Både digitale og trykte ressurser er tilgjenglige, og trykte læremidler kan lånes via tjenesten.

Tjenestetilbyder:
Sámi allaskuvla – Samisk høgskole
Mer informasjon:
http://ovttas.no/
TjenesteID:
353804

Helt eller delvis gratis