UiB RI Portal

UiB sin portal for IAM-tjenesten

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/tilgangsstyring
TjenesteID:
2170501