LiceBase.org

LiceBase er en online datatjeneste for genomikkforskning på lakselus. Tjenesten tilbyr genannotasjon data for lakselus arten Lepeophtheirus salmonis, et genom-visualiseringsverktøy, BLAST søkefunksjonalitet samt tilgang til relaterte stor-skala genomikk-datasett. LiceBase er utviklet ved Sea Lice Research Centre (SLRC) (www.slrc.org), et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) etablert med støtte fra Norges Forskningsråd ved Universitetet i Bergen.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://licebase.org/about
TjenesteID:
2062915

Helt eller delvis gratis