Munkireport for NTNU IT

Munkireport er en raporteringsklient for Munki.

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://munkireport.it.ntnu.no
TjenesteID:
2160438

Helt eller delvis gratis