Public360

Felles arkiv og saksbehandling-system for høgskolen og universiteter

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://www.unit.no/tjenester/dokumentasjonsforvaltning-public-360
TjenesteID:
1837788