Porten til Midtens rike

Porten til Midtens rike er et læreverk i kinesisk mandarin for ungdomstrinnet, tilrettelagt i henhold til K06 fagkode FSP5837. Verket består av tre lærebøker, en lærerressurs og en elevrettet digital komponent. Nettressursen omfatter oppgaver, søkbar ordliste og et pinyin-tastatur til bruk i oppgaveløsing. Samtlige tekster fra elevbøkene er tilgjengelige som innleste lydfiler. I tillegg foreligger opptaksmuligheter, hvor elevene kan lese inn og få avlest egen diksjon. Nettstedet utfyller og supplerer oppgaver og hjemmelekser skissert i elevbøkene.

Tjenestetilbyder:
TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS
Mer informasjon:
http://tell.no/kinesisk
TjenesteID:
1999011