TP

Time- og eksamensplanleggingssystem

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/
Bestillingsinformasjon:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/dokumentasjon/
TjenesteID:
2118027
Lisens:
Krever lisens