Engagelab UiO

Implementert av forskningsprosjektet 3C - Samskaping av fremtidens byer. Framtidsbilder er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Universitetet i Oslo, NTNU, NILU, Prio og Norconsult, og finanisert av Norges forskningsråd.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
TjenesteID:
2175611