Fagfilm

Et filmbibliotek for faget utdanningsvalg i ungdomsskolen Tjenesten er tenkt brukt for ungdomsskoler og videregående skoler

Tjenestetilbyder:
Pareto Film
Mer informasjon:
https://www.fagfilm.no/#/bestill
TjenesteID:
2166901