Bli Inspirert!

Bergen Filharmoniske Orkester inviterer hele 6 klassetrinnet i Bergen kommune til å besøke en orkesterprøve i Grieghallen i løpet av sesongen. I forkant av orkesterprøven vil hver klasse få besøk av en orkesterpedagog på skolen. Her vil elevene få en introduksjon til hva de skal høre samt få utdelt skoleoppgaver og informasjonsmateriell om repertoar og orkester. Denne tjenesten er en nettside med informasjon, interaktive applikasjoner og oppgaver knyttet opp mot prosjektet.

Tjenestetilbyder:
oiid AS
Mer informasjon:
http://www.bliinspirert.com/
TjenesteID:
1747413