Tjenesteregister for Uninett-tjenester

Register for Uninett sine tjenester. Innhold fra dette registeret danner bla. grunnlag for de eksterne websidene til Uninett.

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
http://tjenesteregister.uninett.no/
TjenesteID:
1981811