eduroam portal

eduroam portal tjenesten gir tilgang til edumanage og edudbg. Edumanage brukes til oppdatering av eduroam egenskaper for den enkelte institusjon. Dette er egenskaper som geografiske lokasjoner, antall aksesspunkt, type kryptering og NAT. Edudbg er et verktøy for debugging av innloggingsproblemer. Alle som er eduroam tjenestetilbydere kan få tilgang til eduroam portal.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://www.eduroam.no/
TjenesteID:
107894