Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal er en felles innlogingsløsning for Fagbokforlaget, Akademika og Pedlex. Ta kontakt på digitalt@fagbokforlaget.no for mer informasjon om produkter og tilgang.

Tjenestetilbyder:
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS
Mer informasjon:
http://fagbokforlaget.no/eportal
Bestillingsinformasjon:
Kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no for mer informasjon og tilgang til våre digitale produkter.
TjenesteID:
1694051